Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Egzaminai

Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminai

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • tiesiogiai vadovauja ir (ar) tvarko manevrų ir (ar) traukinių eismą;
  • yra traukinio brigados nariai, išskyrus tuos, kurie turi traukinio mašinisto pažymėjimą.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 21 euras

Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, egzaminai

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • dirba pavojingosiose geležinkelio zonose;
  • yra atsakingi už geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) įgyvendinimą.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 21 euras

Asmenų, kurie vykdo krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminai

Šį egzaminą privalo išlaikyti ir gauti pažymėjimą fiziniai asmenys, kurie:

  • pageidauja vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas.

Egzamino kaina 1 asmeniui – 21 euras

Facebook
LinkedIn