Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Pavojaus valdymo procesas

Konsultuojame ir rengiame pavojaus valdymo proceso dokumentus pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą ES Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009.

Detalesnė informacija apie paslaugą teikiama elektroniniu paštu arba telefonu:

  info@gdme.lt

  +370 634 83186

Facebook
LinkedIn